DEŇ RODINY

Ako (ne)stratiť ľudskosť

MVDr. Viera Kulichová nezisková organizácia Jóna Vranov nad Topľou

Deň rodiny v Slniečku patril už tradične žiakom Základnej školy Kukučínova. Pani učiteľka Renátka Rákošová nás už 4 rok oslovila o spoluprácu pripraviť besedu. Hlavnou témou bol Zmysel života a ako (ne)stratiť ľudskosť.  Začali sme citátom z Biblie 2Timoteovi 3,16 o tom ako sa môže človek zmeniť a tak sa stať lepším. Sebavedomie, sebahodnota a spokojnosť s tým ako sme stvorený v dnešnom uponáhľanom svete, pokrivený obraz života, nesprávne hodnoty, zle podávané šablóny správania, zle diktované priority, morálka, etika, výchova,  krátkodobé ciele v živote, a čo potom, úloha rodiny, školy, štátu,  a iné dôležité fakty sme si v otvorenej diskusii navzájom prerozprávali. Všetci sme sa zhodli, že sa nám treba navrátiť k ľudskosti, láske, porozumeniu a pokore. Žiaci si mali možnosť vypočuť svedectvá mamičiek rôzneho veku, sociálneho pozadia a vzdelania a veľmi sa ich dotkol životný príbeh babičky Katky M., ktorá bojovala o život svojej dcéry a vnučky. Pokračovali sme pohlavným stykom s maloletými, predmanželským sexom, znásilneniami,  tehotenstvom maloletých, potratmi, pôrodom a rozvodmi… V simulovanej aktivite otehotnenia maloletej si mohli deti vydiskutovať túto žiaľ dnes už bežnú situáciu. Chlapci si vyskúšali prebaľovanie bábätiek  a Lenka si urobila krásny náramok ako spomienku na túto veľmi potrebnú besedu.  V závere nám právnik Marko Hudák prezentoval legislatívu Zákona o rodine, manželstve, registrovanom partnerstve, osvojenie a Hniezda záchrany. Každý žiak dostal na rozlúčku Novú zmluvu ako zrkadlo, do ktorého  sa môže každý deň pozrieť…Zmeň sa, dá sa to!

Na tomto linku nájdete fotky z akcie:

https://picasaweb.google.com/112179809196122582000/6285343202674208225

POZVÁNKA

Míľa pre mamu 2016 :)

Míľa pre mamu 2016

MVDr. Viera Kulichová Materské centrum Slniečko Vranov nad Topľou

Medzinárodné podujatie Míľa pre mamu v predvečer Dňa matiek sa konalo aj v 51 mestách na Slovensku. Materské centrum Slniečko sa zapojilo po šiestykrát.a pod záštitou primátora Ing. Jána Ragana. Podujatie finančne podporilo Mesto Vranov nad Topľou. 524 zaregistrovaných účastníkov vzdalo úctu všetkým mamám absolvovaním symbolickej mile s kočíkmi na rukách i pešo.Najmladšiou účastníčkou bola 3 mesačná  a najstaršou 75 ročná. Touto milou akciou sme chceli poukázať na dôležitosť postavenia matky, ženy a vzdať úctu jej krásnemu a nezastupiteľnému poslaniu. Šťastná mama rovná sa šťastné dieťa, rodina, práca i spoločnosť.  Slniečko svietilo nielen na oblohe a celá akcia sa niesla v duchu S tradíciami v srdci… Mamičky, staré mamy i celé rodiny súťažili a zabávali sa. Deti sa vyšantili pri Zumbe s Adelkou, na skákacom hrade a trampolínach. So 41dobrovoľníkmi sme pripravili  tvorivé dielničky, kreslilo sa na zem a maľovalo na tváričky. Najviac navštevované bolo stanovište s hokejom, chytanie rybyčiek a maľovanie sadrových odliatkov. Všetky mamky dostali od detí sladký božtek a od tých starších detí aj vlastnoručne vymaľované srdiečko Slovensko v srdci a perníkove srdce.Deti spievali mamkám  pesničky a básničky. Bola aj tombola. Mimi jasličky so svojimi dielničkami a aktivitami  boli znovu milým spestrením. Pracovníci poisťovne Generali darovali deťom balóny a priniesli aj maskota.  Raiffeisen banka  darovala detičkám  balóny a cukrovú vatu. Každá rodina dostala vodičku Zlatá studňa Zlatíčko a balíček od Nivea a.s. Osobitne chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým sponzorom a aj dobrovoľníkom a po prvýkrát nám pomohol aj klub žien SNS Marína. Navštívila nás aj INTV s Líviou Godovou. Ste našim slniečkom a my sme tradične radi s vami…

https://picasaweb.google.com/112179809196122582000/6283136443966384033#

OZNAM

Oznam

Materské centrum Slniečko bude v pondelok 9.mája ZATVORENĚ: sanitárny deň

Vierka 0918496059

…v mamkinom náručí v mamkinej ruke v mamkinom srdiečku vykročíme ďakovný pochod ku Dňu matiek v sobotu pred OC Komunál o 15:00 h. :)

Koordinátor Míle pre mamu 2016 vo Vranove nad Topľou: MVDr. Viera Kulichová 0918496059

Míľa pre mamu 2016 s tradíciami v srdci priatelia :)

V sobotu 7.mája o 15:00 hod. pred OC Komunál a za každého počasia sa stretneme na Mili pre mamu 2016…príďte S TRADÍCIAMI V SRDCI PRIATELIA…my slniečkové dievčence už nachystané :)
Vierka 0918496059

POZVÁNKA :)

Pozývame vás na Míľu pre mamu 2016 v sobotu 7. mája 2016 o 15:00hod. pred OC Komunál. Ak sa chcete  podujatia zúčastniť ako dobrovoľník alebo prispieť do míľovej tomboly veľmi pekne vám ďakujeme :) MVDr. Viera Kulichová 0918496059

DIASTÁZA cvičenia :)

Prvé stretnutie cvičenia DIASTÁZA bude budúci piatok 29.apríla o 14:00 hod,. v Slniečku. S Majom Varcholom 0944324192 sa dohodnete čo a ako :) Karimatky máme a športovo sa nahoďte :) Pekný večer a nech sa vám to podarí napraviť :)

Míľa pre mamu 2016 na Slovensku

MÍĽA PRE MAMU 2016