Výročná správa Jóna n.o.MC Slniečko Vranov nad Topľou 2014

Tu nájdete Výročnú správu našej organizácie :

VS 2014 pdf

OZNAM

Materské centrum Slniečko bude 3. júla v piatok ZATVORENÉ: SANITÁRNY DEŇ :)

Deň detí 2015

Čo deťom k šťastiu treba

MVDr. Viera Kulichová Materské centrum Slniečko Vranov nad Topľou

Čo všetko deťom k šťastiu treba? Slnko a modrý kúsok neba. Piesok a v izbe s hračkami dva veľké bozky od mamy. Čo všetko deťom k šťastiu treba? Hrozienka sladké na koláči. Každý deň jedna hodinka v náručí svojho ocinka. Čo sa dnes najviac deťom ráta? Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň a popri tom, mať vždycky lásky plný dom. Touto vždy aktuálnou básňou sme v Slniečku otvorili detskú oslavu Deň detí 2015  Mamičky vyobjímali a vybozkali svoje drahé detičky a od Slniečka  dostali srdiečko s prianím( Nech v srdiečku, čo máš v hrudi, je miesto pre všetkých ľudí a tiež všetci ľudia nech ťa stále ľúbia…), chutný mliečny dezert, jahôdky, jabĺčka, melónik, keksík a srdiečkový balónik. Zasúťažili sme si, zaspievali, zacvičili , chytali bublinky, maľovali na tváričky, skákali na nafukovacom hrade a na záver si v tvorivých dielňach deti (s pomocou mamičiek )vlastnoručne zhotovili šiltky. Nech sa naša pozornosť a starostlivosť, ktorú spoločne venujeme deťom premení na viditeľné bohatstvo.

Na tomto linku nájdete fotky z akcie:

https://plus.google.com/photos/112179809196122582000/albums/6155516406103426385?banner=pwa

OZNAM

Oznam

MC Slniečko dňa 2.6.2015 v utorok ZATVORENÉ : sanitárny deň

DEŇ DETÍ

Správa z verejnej zbierky Detské slniečka 2015

Nezisková organizácia JÓNA

Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovakia

Okresný úrad odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie slobody 5,

093 01 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa   07.05.2015 Vranov n.T.             Naše číslo  07-15                         Vybavuje/tel.     MVDr. V. Kulichová/0918496059

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky Detské srdiečka 2014

Na základe povolenia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru všeobecnej vnútornej správy č. OU-VT-OVVS-2015/002025-02 zo dňa 4.3.2015 sme zrealizovali verejnú zbierku pre činnosť a udržanie Materského centra Slniečko v dňoch 17., 18., 19., 20., a 23.3.2015. VZ prebiehala na verejných priestranstvách v meste Vranov ponúkaním slniečok za dobrovoľný príspevok do uzavretých prenosných pokladničiek. Srdiečka ponúkali študenti SŠ vo veku nad 18 rokov. Hrubý výnos 824,53€ bol vložený dňa 23.3.2015 na účet Jóna no č. 2623018185/1100.  Náklady na VZ činia 22,50€. Čistý výnos 802,03€ bude použitý na podporu a rozvoj MC Slniečko (vybavenie herne, akcie MC Slniečko – Míľu pre mamu, MDD- piknik v Lesíku , športovo-poznávací deň, oslavu 10. narodenín MC, Mikulášsku party a pod.)

S pozdravom

Daniela Stupáková

riaditeľka Jóna n.o.

Prílohy: 1. Zápisnica z otvorenia a spočítania obsahu pokladničiek

2. Fotokópie účtovných dokladov

3. Výpis z účtu v banke                                                                                                                4. Oznam o začatí a aj o výnose zbierky na web mcslniecko.eu a na FB Jóna n.o. a v  novinách

Deň rodiny v Jóna n.o.MC Slniečko

Deň rodiny v Slniečku

Na požiadanie pani učiteľky Renáty Rákošovej zo ZŠ Kukučínova v Čemernom sme pripravili v rámci preventívnych programov  na ZŠ a SŠ  besedu: Rodina, úloha otca v rodine, adopcia a  pestúnska starostlivosť. Rodinu nemôžeme nahradiť a každé i to dobre myslené suplovanie je veľmi potrebné, no nie je plnohodnotné. V besede sme si povedali o funkcii rodiny ako nástroja  krásneho  počatia nového života , starostlivosti a výchovy detí. Otcom sa musíš narodiť, ALE DOBRÝM OTCOM sa stávaš svojou celoživotnou obetavosťou, usilovnosťou a zodpovednosťou. Žiačky si v pripravených modelových situáciach vyskúšali pomocou bábok nočné prebaľovanie bábätka, bežnú hádku medzi manželmi, čo im napodiv ako 15 ročným slobodným dievčatám išlo veľmi dobre. Potom si každá urobila zoznam fyzických, duchovných a charakterových vlastností ich budúceho partnera, manžela a otca. No vyšiel nám z toho vyšportovaný, vysoký, modrooký, pracovitý, svedomitý, zodpovedný, starostlivý, nekonfliktný, verný, rovnako veriaci a MILUJÚCI otecko. Ak o takom viete napíšte im :) Záver besedy patril Mgr. Aničke Kaščákovej sociálnej pracovníčke Jóna n.o. a adopcii a pestúnskej starostlivosti. Manželstvo, rodina a výchova detí je tou najťažšou a najkrajšou rehoľou.  Je to živá rieka plná odpúšťania, ustupovania, tolerancie a lásky. Naučíš sa v nej, že žiť pre iných je nádherné. Ak hľadáš správneho človeka v prvom rade ním musíš byť sám. MVDr. Viera Kulichová Jóna n.o.

Na tomto linku nájdete fotky z akcie:

https://plus.google.com/photos/112179809196122582000/albums/6149559998846078161?banner=pwa

Pozvánka na besedu

MÍĽA PRE MAMU 2015

Mili priatelia na tomto linku nájdete fotky z akcie Míľa pre mamu 2015 vo Vranove nad Topľou. Ďakujem vám za pomoc a podporu a prajem vám pekný májový týždeň.

Vierka

Míľa pre mamu 2015 vo Vranove nad Topľou: program